Kehitä osaamistasi

Oppia voi muullakin tavalla kuin luennoilla istumalla. Työntämällä kädet saveen ja ratkomalla ongelmia itse oppii usein syvällisemmin kuin vain kirjoista teoriaa lukemalla. Kiertotalous 2.0 tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää ja syventää osaamista. Osallistua voi kurssien, projektien ja erilaisten innovaatioleirien ja hackathonien kautta tai tulemalla meille työharjoitteluun. Tarjoamme lisäksi opinnäytetyöaiheita ja selvitystöitä yhteistyöyrityksissämme.

Kestävä kiertotalous YAMK-koulutus

Järjestämämme kurssit

Innovaatioleirit, hackathonit ja tuuletukset

Harjoittelut

Projektiopinnot

Opinnäytetyöt

Suomen kiertotalouskoulutukset kootusti