Kestävä kiertotalous YAMK-koulutus

 

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 uusi ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä Kestävä kiertotalous -koulutus. Koulutus antaa hyvät valmiudet kehittää ja luoda kestävää kiertotaloutta. Kiertotaloudessa ei tuoteta jatkuvasti uusia tuotteita, vaan hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja tai tuotteita mahdollisimman tehokkaasti.

Turun ammattikorkeakoulun kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä on tutkinut kiertotalousasioita jo yli kymmenen vuoden ajan. Tutkimusryhmän lehtori Piia Nurmi muistuttaa, että kestävän kiertotalouden periaatteilla on mahdollista tehdä liiketoimintaa ja parantaa yhteiskunnan tilaa. Globaali kestävyyskriisi lisää tarvetta asiantuntijoille, jotka hallitsevat kestävän kiertotalouden periaatteet.

-Kiertotalouden täytyy olla mukana yhteiskunnan rakenteissa, kuten julkisten ja yksityisten toimijoiden toiminnassa. Tarkoituksemme on siis auttaa esimerkiksi yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa siten, että se olisi kiertotalouden mukaista, Nurmi sanoo.

Uusien osaajien kautta kiertotalousperiaate leviää laajemmalle yhteiskuntaan ja tulee osaksi yritysten arkipäivää. Kiertotalous on monialainen, koko yhteiskuntaa ja kaikkia aloja koskeva aihe. Ammattikorkeakouluopinnoissa tehdään tiiviisti yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa.

Koulutukseen voi hakeutua aiemman liiketalous- tai insinööritaustan pohjalta. Turun AMK:n Master Schoolissa ylemmän korkeakoulututkinnon voi opiskella joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Korkeakoulujen kevään 2023 yhteishaku alkaa keskiviikkona 15.3.2023

Lisätiedot:

Piia Nurmi, 0403550931, piia.nurmi at turkuamk.fi

Insinööri (Ylempi AMK)

Tradenomi (Ylempi AMK)

Uutinen koulutuksesta Kiertotalous-Suomen sivuilla

Uutinen koulutuksesta Turku AMK -sivuilla