Yrityksille

Kiertotalous 2.0 on Turun ammattikorkeakoulun innovaatioalusta yrityksille. Se koostuu eri alojen korkeakouluopiskelijoista, jotka tekevät erilaisia kokeiluita ja projekteja yrityksen tarpeisiin räätälöitynä.

Innovaatioalusta toimii Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän osana. Tutustu hankkeisiin, joita teemme yritysen kanssa.

Kiertotalous 2.0:n tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa.

Kiertotalous 2.0 on suunnattu kaikkien toimialojen eri kokoisille yrityksille, jotka ovat

• kiinnostuneita kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista

• innostuneita tekemään yhteistyötä motivoituneiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa

Kiinnostaako yhteistyö?

Ota meihin yhteyttä: kiertotalous2.0@turkuamk.fi

Miten yritys pääsee mukaan?

Yritysyhteistyö voi alkaa monella eri tavalla. Joskus yritys ottaa yhteyttä ammattikorkeakouluun, toisinaan idea yhteistyöstä saattaa syntyä yhdessä korkeakoulun verkostojen kautta.

Millaisia kokeilut voivat olla?

Kokeilut voivat olla monenlaisia riippuen yrityksen tarpeista. Myös yritykseltä vaadittu ajallinen panos voi vaihdella suuresti. Päivän kestävästä työpajasta aina monen kuukauden kehittämisprojekteihin.


Millaisia tuloksia kokeiluista syntyy?

Kokeilun alussa yritys määrittelee yhdessä korkeakoulun kanssa millaisia tavoitteita yhteiskehittämiselle asetetaan. Samalla sovitaan millaisessa muodossa yritys haluaa kokeilun tulokset käyttöönsä.

 

 

 

Kiertotaloudesta liiketoimintaa

Kiertotalous 2.0 on erikoistunut kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen. Kiertotaloudella tarkoitetaan talouden uutta mallia, jossa pyritään maksimoimaan materiaalien ja tuotteiden sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Tällainen resurssitehokkuus tuo mukanaan ympäristöhyötyjä, joita tarvitaan ylikulutuksesta eroon pyrkivässä maailmassa kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Jokainen yritys voi pyrkiä kehittämään toimintaansa enemmän kiertotalouden mukaiseksi. Kiertotalouden liiketoimintaa voi olla esimerkiksi:

• tuotteiden elinkaaren pidentäminen

• tuotteiden muuttaminen palveluiksi

• jakamisalustat

• resurssitehokkuus ja kierrätys

• uusiutuvuus

Tutustu tarkemmin kiertotalouden kiinnostavimpiin liiketoimintamalleihin Sitran sivuilla.

Menestystarinoita

Tutustu yrityksiin, jotka ovat onnistuneet yhdessä kanssamme kehittämään liiketoimintaansa enemmän kiertotalouden mukaiseksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Heidän kanssaan on vuosien ajan tehty erilaisia opiskelijaprojekteja, kokeluita sekä yhteishankkeita.

Pure Waste Textiles

Pure Waste Textiles on ekologisesti tuotettuja tekstiilejä valmistava suomalainen yritys. Heidän kanssaan on toteutettu erilaisia kokeiluita tekstiilien kierrätykseen ja poistotekstiilien hyödyntämiseen liittyen.

Oili Jalonen

Oili Jalonen on autopurkamo, joka on ymmärtänyt kiertotalouden mahdollisuudet omalle liiketoiminnalleen. Heidän kanssaan on tehty lukuisia erilaisia kokeiluita ja opiskelijaprojekteja liittyen kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen.

Meyer Turku

Meyer Turku on suomalainen telakkayhtiö. Heidän kanssaan on toteutettu monia eri kiertotalouteen littyviä opiskelijaprojekteja.