MESH -hanke (14.1.2019-31.12.2021, ESR) tukee maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille.

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan mentoroinnin malleja sekä systematisoidaaan mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä.

Hanketta toteuttavat Suomessa Turun ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu sekä kansainväliset kumppanit KU Leuven (Belgia), Economic House of Osteend (Belgia) ja Beyond the Horizon (Belgia).


Tutustu MESH posteriin

Somessa olemme: #MeshFi

MESH Facebookissa

Yhteystiedot:

 

MESH-hanke ja Miessakit ry järjestävät Turussa yhteistyössä mentorointiohjelman syksyllä 2019.

Mukaan voi hakea:

  • mentoriksi: vapaaehtoiset henkilöt, joilla on vankka kokemus suomalaisesta työelämästä sekä halua jakaa osaamistaan ja tietoaan eteenpäin
  • aktoriksi: korkeakoulutetut kansainväliset osaajat, jotka kaipaavat henkilökohtaisempaa tukea työllistymistä varten

Ohjelmassa mentori ja kansainvälinen osaaja muodostavat työparin, joka yhdessä keskustellen ja miettien etsivät ratkaisuja ja uusia näkökulmia työllistymiseen.  Toiminta koostuu kahdenkeskisistä tapaamisista sekä 2-3 ryhmätapaamisesta.

Tutustu Mentoroinnin tehtäväkirjaan

Lue lisää

Hae mukaan kansainvälisten osaajien mentorointiohjelmaan!

MESH-hanke ja Miessakit ry järjestävät Turussa yhteistyössä mentorointiohjelman syksyllä 2019.Mukaan voi hakea: mentoriksi: vapaaehtoiset henkilöt, joilla on vankka kokemus suomalaisesta......


MESH blogissa hankkeen toteuttajat ja sidosryhmät pääsevät ääneen ja kirjoituksissa jaetaan kokemuksia sekä opittuja asioita matkan varrelta. Millaisia onnistumisia mentoroinnin kautta on syntynyt? Miten niihin on päästy? Entä millaisia haasteita eri toimijoiden yhteistyöhön liittyy? Blogilla on toimituskunta, joka koostuu hankkeen ulkopuolisista asiantuntijoista: Kati Peltonen (LAMK), Emmi Rankonen (Lyyti) & Tiina Hirard (Turun AMK). Blogi aloittaa toimintansa keväällä 2019.

Mentoroinnin työkaluja - kokeilua ja arviointia

Työuramentoroinnista on olemassa melko paljon materiaalia. Näitä ovat tehneet esimerkiksi Väestöliitto, Helsingin yliopisto, AKAVA ja Miessakit. Jo olemassa olevissa materiaaleissa on vain......

Kansainvälistä yhteistyötä Belgiassa

MESH-hankkeen tavoitteena on systematisoida mentorointia, kehittää mentorointiin työkaluja sekä vahvistaa verkostoja kansainvälisten osaajien työllistymisen tukemiseksi Suomessa. Keskeisiä......

Mentorointi vauhdilla liikkeelle Turussa

Turussa käynnistyi 17.9.2019 ensimmäinen MESH-hankkeen järjestämä, korkeakoulutetuille maahanmuuttajille eli kansainvälisille osaajille tarkoitettu mentorointipilotti. MESH tukee......