Me kehitämme

Olemme mukana useassa eri hankkeessa, joiden kautta edistetään kiertotaloutta sekä Varsinais-Suomen alueella että valtakunnallisesti. Olemme parantamassa myös nuorten ja maahanmuuttajien työelämävalmiuksia. Tutustu hankkeisiimme!

Käynnissä olevat hankkeet

CICAT2025

CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä.

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Hankkeessa uudistetaan ammattikorkeakouluopetusta laadukkaammaksi
ja avoimemmaksi. Hankkeessa on mukana 19 ammattikorkeakoulua.

CircHubs

CircHubs (6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset) edistää kiertotalouden ympärille kehittyvää liiketoimintaa. Kansallisella yhteistyöllä kehitetään eri alueiden kiertotalouskeskuksia.

Kesäduunipolku 2030

Kesäduunipolku 2030 -hanke on Kesäduunaa-kampanjan taustalla. Kampanjassa etsitään Varsinais-Suomesta piilotyöpaikkoja ja tarjotaan tukea niin nuorille kuin yrityksille kesätöihin liittyvissä kysymyksissä.

Vertaista vailla

Vertaista vailla tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä. Hankkeessa järjestetään erilaisia verkostoitumistilaisuuksia sekä neljä intensiivikurssia.

MESH

MESH -hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä.

Open DaaS

DaaS – Open Data as a Service -hankkeessa tuodaan avoin data yritysten käyttöön. Avoin data tuo boostia kiertotalouteen, liikkumiseen, digitaaliseen uudistumiseen ja liiketoimintamalleihin.

Climate University

Hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotetaan kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

Circwaste

Circwaste-hankkeessa edistetään tehokasta materiaalivirtojen hyödyntämistä.

SAUNAC

SAUNAC (Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities) -hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen opetusmoduli vietnamilaisille korkeakouluille sekä kehitetään opetusmenetelmiä eurooppalaisten ja vietnamilaisten korkeakoulujen yhteistyönä.

Päättyneet hankkeet

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennettiin kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvaa innovaatioalustaa. Innovaatioalusta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamalleja.

#kiertotalous

#kiertotalous-hankkeessa luotiin oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen tuomalla Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulun hyväksi todetut menetelmät myös muiden oppilaitosten käyttöön.

Telaketju

Telaketju on tekstiilien kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Hankkeessa kehitettiin poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.