Lue lisää kiertotalouden oppimisesta ja opettamisesta

Hillgren, E. & Nurmi, P 2018: Kiertotalouden innovaatioalustaa rakentamassa
Kiertotaloudessa on liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen edellyttävät avoimuutta ja yhteisiä kokeiluja eri toimijoiden välillä. Kiertotalous 2.0 -innovaatioalusta tuo toimijoita yhteen ja käynnistää uusia kehittämistoimia.

Knuutila, H. ym. 2018: Kiertotalouskoulutusta – yhteistyöllä osaamista opiskelijoille ja yrityksille
Koulutus ja tutkimus ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden edistämiseksi.

Virta, M. 2018: Kiertotaloutta oppimassa
Kiertotalouden opettaminen vaatii erilaisen lähestymistavan kuin muiden aineiden opettaminen.

Virta, M. 2017: Kiertotalouden opettaminen – Kiertotalous 2.0 -projektioppimisympäristö
Opinnäytetyö kuvaa, miten kiertotaloutta opitaan ja opetetaan parhaiten ja miten projektioppimisympäristö tukee ajattelutavan muutosta.

Nurmi, P. 2017: Tarvitsemme: Kiertotalous 2.0
Kiertotalous 2.0 huomio luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Malve-Ahlroth, S. & Suominen, J. & Nurmi, Piia 2016: Ongelmalähtöinen projektioppiminen on avain kiertotalouteen
Millainen on kiertotalouden oppimisympäristö, joka huomioi oppimiseen vaikuttavat eri tekijät?