Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille starttasi 16.6.2020

Koronaviruspandemia on monella tapaa pysäyttänyt yhteiskunnan ja vaikuttanut jokaiseen yritykseen Suomessa ja maailmalla. Samaan aikaan globaalit haasteet ilmastonmuutoksen torjunnalle ja kiertotalouden edistämiselle eivät ole kadonneet minnekään. Maailman täytyy muuttua, jotta pystymme päihittämään tulevaisuuden riskitekijät ja toimimaan uudenlaisessa yhteiskunnassa. Yrityksiltä tämä vaatii ketteryyttä ja ennakointia. Siksi järjestämme kesällä 2020 suomalaisille teollisuusyrityksille koulutuksen, joka auttaa kehittämään yrityksen toimintaa vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.  

Koulutuksen toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu ja se järjestetään yhteistyössä Sitran sekä useiden suomalaisten kiertotalousasiantuntijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa kesällä 2020 ja mukaan valittiin 8 yritystä, kuten Detector Oy, Paimion Kehitys Oy, Green Tyre Recycling Finland Oy , Aurajoki Oy, VASO, Sataliina, Spesnes ja Valmet Automotive Oy.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia-, prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa yritysten osaamista kiertotaloudesta sekä auttaa kehittämään liiketoimintaa ja tunnistamaan vientipotentiaalia – ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. Koulutus hyödyntää vuonna 2018 julkaistua kiertotalouden työkirjaa valmistavan teollisuuden yrityksille. Luennoitsijoina ovat kiertotalouden ja rahoitusinstrumenttien tietäjät ja tuntijat. Kouluttajina ja sparraajina toimivat kiertotalouden ja palvelumuotoilun asiantuntijat. Koulutuksen keskiössä on yrityksen oma kehittämistehtävä.

Lisätietoja Piia Nurmi, KTM, tutkimusvastaava, Turun AMK, piia.nurmi@turkuamk.fi, p. 0403550931

Koulutus toteutetaan etäluentoina ja yrityskohtaisena sparrauksena kesän 2020 aikana. Keskiössä on yrityksen oma kehittämistehtävä.

Koulutus alkoi 16.6.2020 ja päättyy 8.9.2020

  • Kesäkuussa koulutuspäivät ovat tiistaisin eli 16.6., 23.6. ja 30.6. klo 13–16.
  • Heinäkuussa yritykset kehittävät omaa valittua liiketoimintaa ja saavat sparrausta siihen. Sparrausajankohdat sovitaan erikseen yrityskohtaisesti. Lisäksi mahdollisuus syventää oppeja erilaisten tallenteiden ja tehtävien avulla.
  • Kesäloman jälkeen luentopäivät ovat tiistaisin eli 11.8., 18.8., 25.8., 1.9. ja 8.9. klo 13–16.
  • Lisäksi yritysten kanssa pidetään mentorointikeskustelut kehitystehtävän toteutumisesta joulukuussa 2020.

Koulutukseen sitoudutaan koko ajaksi. Koulutukseen on hyvä varata noin päivä viikossa per osallistuja. Etäyhteydet toteutetaan zoomin avulla ja työskentelyssä käytetään Howspace-alustaa.

Yritys kirjoitti ilmoittautuessaan lyhyen motivaatiokirjeen, jossa osoitti valmiutensa muutokseen. Koulutus on yritykselle hyödyllisin, jos sillä on mahdollisuus myös johtaa muutoksia koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen materiaalit ja runko tulevat muidenkin yritysten ja koulutusorganisaatioiden saataville näille sivuille koulutuksen jälkeen. 

 

Koulutukseen mukaanpääsyt valintakriteerit olivat:

  • Mahdollisuus osallistua etäluennoille
  • Yrityksen 2–3 työntekijän sitoutuminen mukaan prosessiin
  • Valmius muutokseen (lyhyt motivaatiokirje, jossa kuvataan esimerkiksi yrityksen toimintaa ja alustavia ajatuksia siitä, miten kiertotalous voisi näkyä yrityksen liiketoiminnassa)
  • Yrityksen toimiala (koulutus on kohdennettu erityisesti rakennetun ympäristön ja teknologia-, prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksille, mutta myös muiden alojen yrityksiä voidaan ottaa rajatusti mukaan koulutukseen)