Projektioppimisympäristö

Projektioppimisympäristö (POY) on yksi Turun ammattikorkeakoulun toimintatavoista. Toiminta pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan.

POY:ssä toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn. Projektit liittyvät kiertotalouteen ja niiden toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet.

Kiertotalous 2.0 on Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän vetämä POY. Se toimii opiskelijoista muodostettuna tiiminä, jota ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat sekä opiskelijatoimitusjohtaja. Opiskelijat rekrytoidaan yleensä tiimiin pidemmäksi aikaa, toisinaan opiskelijat toteuttavat yksittäisiä projekteja. Kukin opiskelija saa oman osaamisensa ja ammatillisen kiinnostuksensa suuntaisia tehtäviä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Opiskelijat myös tapaavat säännöllisesti palavereissa. Kiertotalous 2.0:ssa työskentelee myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Kiertotalous 2.0 sijaitsee Sepänkadun toimipisteessä A28-luokassa. Tervetuloa tutustumaan!

 

Kiertotalous 2.0:n avajaiset