Miksi Kiertotalous 2.0?

Kiertotalous 2.0 viittaa uuteen kansaiväliseen kiertotalouden konseptiin, joka huomioi luonnollisten ja teknisten  resurssien kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kyseisen ajattelumallin mukaan kiertotalous toimii vasta, kun ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nostetaan sosiaalinen kestävyys. Materiaalisten resurssien kierron lisäksi kiertotalous 2.0 pyrkii toisin sanoen ihmisresurssien tehokkaaseen kiertoon.

Lue lisää kiertotalous 2.0 -konseptista.

(kuva joka havainnollistaa kiertotalous 2.0 ideaa)