Kiertotalous 2.0

Kiertotalous 2.0 on Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmän vetämä POY. Projektioppimisympäristö (POY) on yksi Turun ammattikorkeakoulun toimintatavoista. Toiminta pohjautuu innovaatiopedagogiikkaan.

POY:ssä toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn. Projektit liittyvät kiertotalouteen ja niiden toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet.

Kiertotalous 2.0 toimii opiskelijoista muodostettuna tiiminä, jota ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat sekä opiskelijatoimitusjohtaja. Opiskelijat rekrytoidaan yleensä tiimiin pidemmäksi aikaa, toisinaan opiskelijat toteuttavat yksittäisiä projekteja. Kukin opiskelija saa oman osaamisensa ja ammatillisen kiinnostuksensa suuntaisia tehtäviä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Opiskelijat myös tapaavat säännöllisesti palavereissa. Kiertotalous 2.0:ssa työskentelee myös kansainvälisiä opiskelijoita.

Kiertotalous 2.0 sijaitsee Lemminkäisenkadun toimipisteessä A160-luokassa. Tervetuloa tutustumaan!

Voit myös ottaa yhteyttä kiertotalous2.0@turkuamk.fi

Julkaisuja aiheesta:

Kiertotalous 2.0:n avajaiset
Kiertotalous 2.0:n avajaiset

Miksi Kiertotalous 2.0?

Kiertotalous 2.0 viittaa uuteen kansaiväliseen kiertotalouden konseptiin, joka huomioi luonnollisten ja teknisten  resurssien kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kyseisen ajattelumallin mukaan kiertotalous toimii vasta, kun ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nostetaan sosiaalinen kestävyys. Materiaalisten resurssien kierron lisäksi kiertotalous 2.0 pyrkii toisin sanoen ihmisresurssien tehokkaaseen kiertoon.

Lue lisää kiertotalous 2.0 -konseptista.

Kaipaatko lisää tietoa kiertotaloudesta? Olemme koonneet tänne kattavan listan mielenkiintoisista julkaisuista ja artikkeleista. Hyviä lukuhetkiä!

Katso opiskelijoiden esittelyt projektioppimisympäristöstä

Medianomi

Tradenomi