Tulevaisuuden osaajia tekemässä

Työkaluja kesätyökampanjan toteuttamiseen

Yrityksen vastuullisuuskartoitus -kesätyömalli

Tässä kesätyömallissa nuori kesätyöntekijä menee yritykseen töihin noin parin viikon ajaksi ja tekee kartoituksen kyseisen yrityksen vastuullisuudesta. Tavoitteena on, että jatkossa kesätyöhaun yhteydessä jokaisella hakijalla on mahdollisuus nähdä netissä perustietopaketti, joka sisältää tietoa vastuullisuudesta ja sen kehittämisestä sekä kampanjan esittelyvideo.  Näiden avulla hakija saa informatiivisen kuvan työstä sekä sen sisältämistä tehtävistä. Selkeä kuvaus työstä innostaa nuoria hakemaan työhön.

Kesätyön vaiheet mallissa:

  1. Kesätyöpestin alussa kesätyöntekijä tutustuu tarkemmin kesätyön aiheeseen eli vastuullisuuteen. Tähän sopiva tietopaketti on tarkistuslistan viimeisen sivun lähde- ja lisätietolinkkilista.
  2. Kesätyöntekijä kartoittaa yrityksen vastuullisuutta saamansa tarkistuslistan kysymysten kautta. Näin saadaan ajankohtainen kuva yrityksen toiminnasta ja periaatteista. Vastauksia tarkistuslistan kysymyksiin voi aiheista riippuen antaa joko johtoportaan jäsen tai muuten vaan asiaan parhaiten perehtynyt henkilö tai muu yrityksen työntekijä, mikäli kysymys koskee häntä. Kun kysymyksiin vastaa useampi henkilö, saadaan laaja ja monipuolinen käsitys yrityksen tilanteesta.
  3. Kesätyöntekijä tekee kerätyn materiaalin avulla koosteen aiheesta. Kooste voi auttaa yritystä miettimään joitakin linjauksia uudestaan vastuullisempaan suuntaan ja tekee yrityksestä läpinäkyvän ja kuluttajien mielestä toivottavasti myös luotettavan. Koosteen muodosta ja sisällöstä työntekijä keskustelee yrityksen kanssa.
  4. Olennaisena osana kampanjaa on tietoisuuden ja tulosten jakaminen. Tähän kesätyöntekijä hyödyntää some-kanavia (Instagram, Facebook, Youtube, blogi tai jokin muu, jonka yritys kokee oleellisimmaksi) käyttäen apuna keräämiään tuloksia ja niistä tekemäänsä koostetta. Hän tekee yritykselle vähintään yhden some-julkaisun, joka voi olla vaikkapa video, jota yritys pystyy käyttämään markkinoinnissa tai vastaavanlaisessa toiminnassa. Videon, kuvan, tekstin tms. työntekijä voi itse ideoida ja suunnitella toteutuksen yrityksen toiveiden mukaisesti ja julkaisemispaikkaan soveltuvaksi.