Julkisen taideteoksen ympäristölaskuri

Circwaste-hankkeen rahoituksella tehdään aiemmin kehitetystä taideteoksen hiilipäiväkirjasta julkisen taiteen ympäristöjalanjäljen laskemisen mahdollistava sähköinen laskentatyökalu ja käyttäjän opas. Laskurin on tarkoitus helpottaa taiteilijoita päästölaskentaa vaativissa kohteissa sekä taiteellisen työn ilmastonäkökulmien huomioimisessa. Lisäksi herätetään keskustelua taiteen vaikutuksista yhteiskuntaan ja edistetään luovien alojen kestävyyssiirtymää.

Taiteen ympäristövaikutuksia ja laskurin käyttöä tarkastellaan kolmen erilaisen tapausesimerkin ja taideopiskelijoiden koulutuksen kautta. Esimerkkiteosten avulla testataan laskurin käyttöä sekä kuvataan sen mahdollisuuksia. Laskuri ja siihen liittyvä käyttäjän opas julkaistaan kesän 2023 aikana.

Lue lisää aiheesta:

Kestävä taide syntyy kestävillä valinnoilla
KampusART-taidekilpailujen voittaneiden teosten hiilijalanjälkeä kerätään

Kuva: serge-b / Adobe Stock