Ellen MacArthur Foundation

Turun AMK valittiin vuonna 2017 ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna maailmanlaajuisen kiertotalousverkosto Ellen MacArthur Foundationin (EMF) jäseneksi. EMF:n jäsenet edistävät kiertotaloutta ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Verkostolla on viisi eri kokonaisuutta, ja Turun AMK on mukana Learning-ohjelmassa Network Universities -jäsenenä. Network Universities -jäsenverkoston tavoitteena on kehittää koulutusta ja tutkimusta ja sitä kautta edistää kiertotaloutta.