Hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea sekä tuotetaan kaksi uutta digitaalista, monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön. Hanke pohjautuu aiempaan Ilmasto.Nyt -hankkeeseen, jota nyt laajennetaan. Opiskelijoiden ja työelämän sekä eri korkeakouluasteiden ja -alojen yhteistyöllä haetaan uusia avauksia moniulotteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeen suora kohderyhmä ovat korkeakouluopettajat. Käytännössä varsinaisena ja tärkeimpänä kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat, jotka saavat mahdollisuuden sisällyttää ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen teemoja laajemmin tutkintoonsa, joiden työelämävalmiuksia kehitetään ja opintopolkujen joustavuutta lisätään. Kohderyhmänä on myös elinkeinoelämä, jonka kanssa haetaan tiivistä yhteistyötä.

Yhteystiedot:

Piia Nurmi (Turun ammattikorkeakoulu), piia.nurmi@turkuamk.fi

Laura Riuttanen (Helsingin yliopisto), laura.riuttanen@helsinki.fi, +358-50-4154746

LinkedIn:

Climate University Community: https://www.linkedin.com/groups/8751129/ 

Sosiaalinen media:

#ClimateUniversity