CarbonWIse

Yritykset ovat heränneet ilmastonmuutokseen ja sen hidastamiseen liittyvien toimien tarpeellisuuteen. Ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus vaikuttaa kuluttajien ja asiakkaiden tekemiin valintoihin. Lisääntyvä ympäristötietoisuus ja hiilijalanjäljen pienentämistavoitteet vaikuttavat myös yritysten toimitusketjuihin ja alihankintaan. CarbonWise-hanke edistää yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestään, pienentää sitä ja rakentaa kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä huomioiden kiertotalouden mahdollisuudet. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset.

CarbonWise-hankkeessa mahdollistetaan yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä mahdollistetaan yrityksille kyvyt itse seurata hiilijalanjälkensä parametrejä. Hanketoimilla edistetään merkittävästi yritysten ympäristöosaamista. Hanke mahdollistaa yrityksille hankkeen aikana ja sen jälkeen tietotaidon pienentää hiilijalanjälkeään. Hanke vaikuttaa näin merkittävästi yritysten ja osin myös kaupunkien luonnonvarojen käytön kestävyyteen hiilijalanjälkilaskentojen ja sen myötä kehitettyjen prosessien kautta. Hanke toimii Turun, Oulun ja Espoon alueiden yritysten kanssa.

Turussa Carbonwise-hanke edistää Kupittaan kampusalueen hiiliviisautta. Turun ammattikorkeakoulun kampusalueen hiiliviisautta lisätään osallistamalla yritysten lisäksi henkilökunta, opiskelijat ja kiinteistöyhtiöt kertomaan toiveitaan ja kokeilemaan uusia tuotteita ja palveluita sekä jatkokehittämään niitä yhteisesti. Kupittaan kampusalue siihen linkittyvine yrityksine saa tietoa omista mahdollisuuksistaan toimia hiiliviisaasti esimerkiksi ruokaan, liikkumiseen, hankintoihin, kiinteistöjen käyttöön, tavaroiden yhteiskäyttöön ja viheralueisiin liittyen.

CarbonWise -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020-2021. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Business Oulu (koordinoija) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021

Hankkeen toteuttajat ja rahoittajat

Lisätietoja

Maarit Jaakola
asiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu

Ajankohtaista

Kutsu työpajaan: Hiilijalanjäljen laskeminen- mitä tarvitaan ja mitä laskureita on 21.10.2020

Hiiliviisauden polulla – Yrityksen hiilijalanjäljen laskemisen ensiaskeleet -työpajaLämpimästi tervetuloa kuulemaan, mitä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta hiilijalanjäljen laskeminen.......

Hiiliviisauden polulla – CarbonWise starttiwebinaari 5.10.

Hiiliviisaus on päivän sana, mutta mitä se oikeasti käytännössä on yrityksen näkökulmasta?Mitä tarkoittavat käsitteet hiiliviisaus, hiilijalanjälki, hiilikädenjälki, kompensaatio tai......