Vaikuttavimmat keinot hiilijalanjäljen pienentämiseen

10.12.2020

SYKEn tutkija Jáchym Judl kertoo mitkä ovat vaikuttavimmat keinot yrityksen vähentää hiilijalanjälkeään. Vähennyskeinoja tarkastellaan GHG protokollan mukaisesti kolmen skopen kautta.