Ammattikorkeakoulut yritysten kiertotalousliiketoiminnan tukena

Hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen tukea pk-yrityksille liiketoimintojensa kehittämiseen kohti kiertotaloutta. Tätä tehdään rakentamalla AMK-toimijoiden verkosto, joka edistää yrityksille suunnattujen, kiertotalousosaamiseen keskittyvien palveluiden tarjoamista koko Suomessa.

Toteutusaika: 1.8.2022–30.9.2023​

Rahoittaja: Sitra​

Ammattikorkeakoulut yritysten tukena kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä

Kiertotalousajattelu muuttaa yritystoimintaa. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä pk-yritysten näkökulmasta on oleellista pohtia, mitä uusia mahdollisuuksia kiertotalous voisi avata ja miten......