Kupittaan kampuksesta hiiliviisauden mallialue

30.06.2020

CarbonWise on juuri startannut hanke, jonka pääpainona on edistää Turun Kupittaan kampusalueen yritysten hiiliviisautta. Myös koko Turun ammattikorkeakoulun kampusalueen hiiliviisautta lisätään osallistamalla yritysten lisäksi henkilökunta, opiskelijat ja kiinteistöyhtiöt kertomaan toiveitaan ja kokeilemaan uusia tuotteita ja palveluita sekä jatkokehittämään niitä yhteisesti. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa Business Oulun ja Visit Espoon kanssa.

Hiiliviisaus on energiatehokasta ja tuotteiden ja palveluiden elinkaaret huomioon ottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. CarbonWise innostaa yrityksiä toimimaan hiiliviisaasti ja edistää yritysten ympäristöosaamista. Hanke auttaa yrityksiä ymmärtämään oman hiilijalanjälkensä koostumusta, sekä antaa työkalut, joilla yritykset voivat seurata oman hiilijalanjälkensä parametrejä. Hiiliviisaus tuo yrityksille kilpailuetua!

Tähän mennessä CarbonWise-hankkeessa on jo tehty kartoitusta alueen yrityksistä ja verkostoiduttu samankaltaisten hankkeiden kanssa. Hankkeessa on myös tutkittu, millaisia hiilijalanjälkilaskureita on olemassa, millaisia hiiliviisaita kampuksia maailmalta löytyy sekä pohdittu, millaisia työpajoja yrityksille, korkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille voitaisiin järjestää.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Jos haluat kuulla hankkeesta lisää, ota yhteyttä Maarit Jaakolaan (maarit.jaakola(a)turkuamk.fi)